Back to teams
Thong Nguyen

Thong Nguyen

Content Producer @ Tabbook

Bio

Chuyên ngành: Thương mại điện tử. Câu nói tâm đắc: "Màu đen sẽ không bao giờ thấy nếu thiếu những màu sắc tươi sáng xung quanh."

Social Media