Back to teams
My Nguyen

My Nguyen

Content Writer @ Tabbook

Bio

Ngành học: Khoa học dữ liệu. Câu nói tâm đắc: "Better to light one candle than to curse the darkness"

Social Media