Back to teams
Quy Le

Quy Le

Graphic Designer @ Tabbook

Bio

Ngành học: Thương mại điện tử. Câu nói tâm đắc: "Stay hungry, stay foolish" .

Social Media