Back to teams
Thu Nguyen

Thu Nguyen

Graphic Designer @ Tabbook

Bio

Ngành học: Hệ thống thông tin quản lý. Câu nói tâm đắc: "You only live once but if you do it right, once is enough".

Social Media